Được thành lập vào cuối năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình Giao thông cầu-đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Dân dụng và Công nghiệp.

Công ty chúng tôi với chủ trương lấy chữ tín làm mục tiêu hoạt động và tồn tại, coi trọng chất lượng sản phẩm tư vấn và tiến độ thực hiện. Chúng tôi luôn mong muốn được mở rộng hợp tác với các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp trong và ngoài nước.