Thiết kế sửa chữa Doanh trại C4 NMN Thủ Đức

https://drive.google.com/file/d/0B45pwKdUA8KiQW9heXdZaVczZVE/view?usp=sharing

Thiết kế sơn nền nhà máy nước Tân Hiệp

https://drive.google.com/file/d/0B45pwKdUA8KiS1B6eVU1SmJ5MEE/view?usp=sharing